Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti SPORT VÍTKOV, s.r.o., se sídlem Koněvova 929/19, IČ 28073070 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:
 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefon
 1. Vaše osobní údaje je možné zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu info@sportvitkov.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 4. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,

v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.